Werkwijze

Na telefonisch contact en aanmelding volgt een intakegesprek.

In dit verkennend intakegesprek is gelegenheid om kennis te maken, vertel je wie je bent, wat je nodig hebt, bekijken we je hulpvraag, je achtergrond en wat op dit moment speelt in je leven.       Ook bepalen we of ik de juiste persoon ben om je te helpen. Soms is doorverwijzing naar een andere deskundige beter op zijn plaats.

Als we samen verder gaan dan formuleren we je persoonlijke doelen.

Na de intake krijg je een behandelingsovereenkomst mee, die je thuis kunt lezen en tekenen.

Geen persoon is hetzelfde. Daarom werk ik niet met een standaardprotocol. Je ontvangt van mij begeleiding op maat. Het traject stem ik af op jouw hulpvraag, jouw unieke situatie en jouw specifieke voorkeuren voor begeleiding om je de beste ondersteuning te kunnen geven.

Er is geen minimaal verplicht aantal keer dat je moet komen of de verplichting van een bepaalde frequentie.

Ik streef er naar om het aantal sessies beperkt te houden. Met 5 of 6 sessies ben je al een flink eind op weg en voel je je een stuk krachtiger.

Ook een eenmalig gesprek behoort tot de mogelijkheden.

Individuele therapie is een veranderingsproces, waarbij je onder begeleiding een ontdekkings-reis aangaat. Je gaat op zoek naar wie je ten diepste bent, wat jouw drijfveren zijn, naar je verlangens en ook je gemis. Ik werk ervaringsgericht waarbij zowel het gedrag, de overtuigingen, de emoties als het lichaam het startpunt kan zijn.

Mijn begeleiding is én inzichtgevend én praktisch ingericht.

Er is een aantal voorwaarden voor een succesvol traject. Er moet een klik zijn tussen jou en mij. En je moet de bereidheid hebben om naar jezelf te willen kijken en de consequenties te willen aanvaarden van jouw veranderings- en groeiproces.

Ik benader je op basis van aandacht, respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Ik luister graag naar jouw verhaal, ben begaan en (ver)oordeel (je) niet wat je probleem of worsteling ook is. Ik geloof in de verandermogelijkheden die ieder mens in zich heeft.

De basis van mijn aanpak wordt gevormd door de methoden en inzichten uit therapie- en begeleidingsvormen waarin ik ben opgeleid en die ik eigen heb gemaakt. Deze zijn onder andere: Gestalt therapie, Rouw- en verliesbegeleiding, Transitiebegeleiding, Positieve Psychologie, Interactie en communicatie instrumenten van Ferdinand Cuvelier en de inzichten uit de filosofie van de Stoïcijnen.