Verlies- en rouwbegeleiding

Je kunt om alles rouwen

Bij verlies en rouw denken veel mensen aan het verlies van een dierbare.

Het is zeer ingrijpend als iemand overlijdt die je lief is. Helaas kunnen ook andere zaken uit je leven gerukt worden: de kans op een kind, je relatie, je baan, lichaamsdeel of lichaamsfunctie, idealen, het perspectief van een gedroomde toekomst.

Er is zoveel om te verliezen.

Verlies kan je diep raken. En vrijwel elk verlies brengt rouw met zich mee.

We verbinden ons

In ons leven hechten wij ons. Wij zoeken naar verbinding. Verbinding met anderen, met werk en met onze bezigheden. Het geeft inhoud en betekenis aan ons bestaan.

En waar we ons aan verbonden hebben, kunnen we ook verliezen.

Leven is naast verbinden ook ook verliezen en afscheid nemen. Daarom wordt ook gezegd dat ‘rouw de de achterkant is van liefde’, de andere kant van de medaille, de prijs die we betalen voor ‘houden van’, voor ‘verbondenheid en hechting’.

Verlies heeft een grote impact op je leven. Je kunt het niet zomaar naast je neerleggen.

Het houdt je soms intens en misschien wel je hele leven bezig. Een verlies kan je in je hart raken.

Omgaan met verlies

Omgaan met verlies is wat iedereen vroeg of laat tegenkomt. Rouwen: het toelaten van de pijn, het aanvaarden van het verlies, je aanpassen aan de veranderde situatie en tenslotte ook weer door leren leven, is een natuurlijk proces. Een normale reactie op verlies.

Het is hard werken.

Het gemis en verdriet los je niet op door, zoals zo vaak gezegd wordt, er door heen te gaan. Of door het volgen van een stramien van vooraf vastgelegde stappen of fasegewijs. Ook kun je je verlies niet even loslaten, of ‘het een plekje geven’ of’ het verwerken’. Rouw verwerk je niet, rouw draag je.

Elke verlieservaring heeft zijn eigen verhaal en vraagt om een eigen antwoord.

Er bestaat geen handleiding voor goede rouw.

Rouw vindt plaats in een heen en weer bewegen, tussen en en vloed, tussen verlies nemen en het je aanpassen aan de nieuwe situatie.

Als je vastloopt

Soms lukt het niet om het verlies in je leven te verweven en de draad weer op te pakken. Je bent korte of lange tijd uit je evenwicht en je kunt niet optimaal functioneren. Je loopt vast.

Je eerdere houvast en gewoontepatronen volstaan niet meer.

De verschillende emoties waar je mee te maken hebt, zoals verdriet, boosheid, angst, schuld, onmacht, of berusting, opluchting of blijdschap, kunnen confronterend zijn voor jezelf en je omgeving.

Wanneer je vindt dat je vooral sterk moet zijn voor de ander, kun je juist geneigd zijn deze gevoelens te onderdrukken. En dat kost bergen energie.

Soms kun je schrikken van je reactie bijvoorbeeld wanneer je opluchting voelt of juist overweldigende boosheid.

Je relaties en interesses veranderen en lijken minder belangrijk, je toekomstperspectief vervaagt. Je voelt je niet begrepen door anderen en bent zelfs wat vervreemd van de wereld om je heen.

Dat maakt je mogelijk oververmoeid en prikkelbaar.

Mogelijke aanleidingen om ondersteuning te vragen kunnen zijn:

· Ik wil mijn werk en contacten weer oppakken, maar dat lukt me niet;

· Ik voel de behoefte om mijn gevoelens en ervaringen met een buitenstaander te bespreken.

· Ik heb na een half jaar nog zoveel verdriet, is da wel normaal?

· Ik heb het idee dat ik blijf hangen in het verlies. Ik wil wel verder, maar ik weet niet hoe.

· Ik kan niet bij mijn gevoel komen, ik ervaar alles heel verstandelijk en op afstand.

· Ik ben bang om mijn verlies toe te laten, bang dat ik overspoeld raak en het niet meer ophoudt;

· Ik voel onzeker en gespannen, ben moe en uitgeput. De huisarts denkt dat ik overspannen ben.        Kan dit door mijn verlies komen?

De draad weer oppakken

Het verlies zal altijd blijven. Je kunt het niet ongedaan maken. Ik ook niet.

Wel kan ik ondersteunen in het zoeken naar jouw eigen antwoord op het verlies door het inzicht in hoe je met je verlies weer op weg kunt gaan.

Door aan de ene kant aandacht te hebben voor het verlies. We staan op verschillende manieren stil bij het verlies en de herinnering aan datgene of de persoon die zo waardevol voor je was.

Aan de andere kant is er aandacht voor het herstel. Hoe pak je je dagelijkse leven weer op en hoe geef je het opnieuw vorm.

Beide aspecten vragen aandacht. Op het moment dat je uitsluitend oog hebt voor een van beide kanten, raak je uit evenwicht.

Ik help je met vinden van een nieuwe balans waarin je je opnieuw verbindt met wat je verloren hebt. Het weefsel van jouw leven moet opnieuw geweven worden..

Weet dat je het zoeken naar een nieuw evenwicht niet alleen hoeft te doe

Veerkracht herwinnen

Tevens kan ik je ondersteunen in het (her)vinden en (her)winnen van je veerkracht en je innerlijk houvast. Veerkracht is het vermogen om terug te veren na tegenslagen en verlies.                         Dit vermogen – dat iedereen bezit – verschilt van mens tot mens, maar is altijd groter dan verwacht. Veerkracht helpt je weer in balans te komen.

Uitval voorkomen

Mijn begeleiding en erkenning maken het ook mogelijk om te blijven werken en ziekteverzuim te beperken. Dat is veel waard. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor het behoud van je baan.

Uit onderzoek naar verlies, rouw en werk blijkt namelijk dat circa veertig procent van de werknemers zich na verloop van tijd ziek meldt, zeven procent verliest uiteindelijk zijn baan.          Goede begeleiding kan uitval voorkomen.