Je hebt een klacht, wat te doen?

Mijn praktijk is aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal thera-peuten en Agogen (NVPA). Het NVPA heeft afspraken gemaakt over vakmanschap (opleiding en ervaring) en werkopstelling (openheid, vertrouwen). De NVPA is er ook voor jou. Mocht je om welke reden dan ook een klacht hebben of vinden dat iets niet verloopt zoals volgens jou zou moe-ten, dan kun je altijd bij hen terecht

Samen oplossen

Ondanks mijn zorgvuldigheid en open manier van werken kan het zijn dat je vragen of klachten hebt over mij of de behandeling. Je kunt altijd bij me terecht. Jouw ervaring is belangrijk voor me, ik neem elke vraag of klacht bijzonder serieus en zal proberen er samen uit te komen. Mochten we er niet uitkomen, of mocht je om andere redenen dat niet willen, dan helpt het NVPA je verder.

Het beste kun je het NVPA bellen op (0413) 330 680 van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur of mailen info@nvpa.org. Kijk ook even op www.nvpa.org, daar vind je alle infor-matie.

Je kunt ook meteen een brief sturen: Het NVPA, Postbus 351, 5400 AJ Uden.

In een klacht moet staan:

• Naam, voorletter(s), adres en woonplaats van de klager

• Naam, voorletter(s, adres/werkadres van de aangeklaagde

• Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandighe-den waarop de klacht berust

• Handtekening van de klager.

Het NVPA kan ook contact voor je leggen met de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van de SCAG, waar ik ook bij aangesloten ben.Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht.

Mijn praktijk is aangesloten bij de SCAG. De SCAG is een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Mocht je meer informatie willen over de SCAG, dan kun je terecht op www.SCAG.nl. Je kunt ook de folder downloaden: SCAG Folder