Esmeralda Jongmans

Hechten - verlies ervaren - verlies nemen

Ons hele leven staat in het teken van hechten. Vanaf onze vroegste jeugd hebben wij de aangeboren drang om ons te hechten. Hechting heeft een belangrijk overlevingsfunctie: zonder de nabijheid van anderen kunnen wij niet overleven. We hechten ons niet alleen aan mensen, zoals onze ouders, familie, kinderen en partner, maar ook aan materiële en immateriële zaken. Materiële zaken zoals ons huis, werk, inkomen, moederland, en huisdier. Immateriële zaken zoals je gezondheid, vreugde, zelfbeeld, idealen, routine, titels, levensstijl en verlangens. Alles waar je aan hecht, kun je verliezen en zul je op enig moment ook verliezen. Verlies hoort net zo bij het leven als hechting. Om je opnieuw te kunnen hechten, is het belangrijk los te laten en opnieuw betekenis te geven. Hechten en onthechten, vastpakken en loslaten, beide vermogens heb je nodig.

Verlies heeft grote impact

Hoe je gehecht bent, bepaalt hoe je je leven ervaart. Verlies is een ruim begrip. Op zich is verlies niets. Het krijgt betekenis als het in een context wordt geplaatst: verlies van wat? Verlies van mensen, dierbaren, werk, idealen, gezondheid en alles waaraan je gehecht bent. Verlies heeft een grote impact op je leven. Elke verlieservaring kent zijn eigen verhaal en vraagt om zijn eigen antwoord. Omgaan met verlies, je aanpassen aan de veranderde situatie is een natuurlijk proces. Het is leren leven met de draden van gemis. En niet, zoals zo vaak wordt gezegd, ‘het een plekje geven’ of’ het verwerken’. Het gaat uiteindelijk om het nemen van het verlies.

Omgaan met verlies is moeilijk

Soms lukt het echter niet om het verlies in je leven te verweven en de draad weer op te pakken. Je bent korte of lange tijd uit je evenwicht en kun je niet optimaal functioneren. Het eerdere houvast en de gewoontepatronen volstaan niet meer. De verschillende emoties waar je mee te maken hebt, kunnen confronterend zijn. Voor jezelf en je omgeving. Je relaties en interesses veranderen en lijken minder belangrijk, je toekomstperspectief vervaagt. Je voelt je niet begrepen door anderen en bent zelfs wat vervreemd van de wereld m je heen. Mogelijke aanleiding om ondersteuning te vragen
  • Het lukt me niet om mijn werk en contacten weer op te pakken
  • Ik voel de behoefte om tegenstrijdige en daardoor verwarrende gevoelens met een buitenstaander te bespreken
  • Ik weet niet hoe ik verder moet en heb het idee dat ik blijf hangen in het verlies
  • Ik voel weinig tot niets en ervaar alles heel afstandelijk
  • Ik ben bang dat ik overspoeld raak als ik mijn verlies toelaat
  • Ik voel onzeker en gespannen, ben moe en uitgeput. De huisarts denkt dat ik overspannen ben. Kan dit door mijn verlies komen?

De draad weer oppakken

Het verlies zal altijd blijven. Je kunt het niet ongedaan maken. Ik ook niet. Ik kan je wel ondersteunen in het zoeken naar jouw eigen antwoord op het verlies. Ik kan je lerven bewegen tussen het verlies en het hernemen van jet leven met het gemis. Ik kan je helpen met het vinden van een nieuw evenwicht waarin je je opnieuw verbindt met wat je verloren hebt.

Veerkracht herwinnen

Tevens kan ik je ondersteunen in het (her)vinden en (her)winnen van je veerkracht en je innerlijk houvast. Veerkracht is het vermogen om terug te veren na tegenslagen en verlies. Dit vermogen – dat iedereen bezit – verschilt van mens tot mens, maar is altijd groter dan men verwacht. Veerkracht helpt je door de pijn heen weer in balans te komen.

Uitval voorkomen

In de sessies brengen we in kaart wat de betekenis is van jouw verlies op de verschillende levensgebieden, hoe je daarmee omgaat, wat en wie jou kan ondersteunen in dit proces en hoe je dat kunt aanpakken. Deze erkenning en begeleiding maken het ook mogelijk om te blijven werken en ziekteverzuim te beperken. Dat is veel waard. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor het behoud van je baan. Uit onderzoek naar verlies, rouw en werk blijkt namelijk dat circa veertig procent van de werknemers zich na verloop van tijd ziek meldt, zeven procent verliest uiteindelijk zijn baan. Goede begeleiding kan uitval voorkomen.